Slogan

Forestillinger

 

I barnehager forstår man virkningen av historier i bilder og betydningen av eventyr som ledetråd i vanskelige situasjoner der man må foreta valg. Mange barn er åpen for kunst, de elsker et direkte uttrykk og kan sette pris på et budskap i bilder og klang. Fabulari ønsker engasjement og deltakelse, slik at barnas selvfølelse kan bli styrket.

Fabulari tror at de eldste barn i barnehagen vil få mest utbytte av forestillingen men det er ikke noe i veien for at publikumet består av flere enn bare disse. For at forestillingen skal komme til sin fulle rett kommer vi med en eventyrkoffert, vi orienterer barnehagepersonalet slik at de kan forberede barna på forestillingen som kommer. Vi ser for oss at antall barna per forestilling ikke overstiger 25 for å sikre et godt samspill mellom utøver og publikum, hvis det er en stor barnehage som ønsker forestillingen, så har vi mulighet for å spille 2 forestillinger på en dag til redusert pris.

 

website: www.fabulari.no + eMail: info@fabulari.no

Adres: Flyveien 1 - 0770 - OSLO - Tel +47-22140699 - Mob +47-91796255

 

call or mail to request a:


- flygeblad foreldre
- brosjyre personalet
- prospekt kunder

 

 

Call 2 Fabulari
Send Mail Address